לקות למידה - מהי?

לקות למידה הינה לקות ראשונית הנובעת מהפרעה במערכת הנוירולוגית.
כעשרה עד עשרים אחוז מהתלמידים בארץ הינם בעלי לקויות למידה.
לרוב, קשיים ניכרים כבר משנות החיים המוקדמות וניכרים באיחור בהשגת אבני דרך התפתחותיות,
ברכישת מיומנויות מוטוריות קוגניטיביות ו/או שפתיות.
חשוב להדגיש כי לבעל לקות למידה יש אינטליגנציה תקינה ומעלה,
אולם ניכר פער משמעותי ומתמשך בין הישגיו הלימודיים לבין ההישגים המצופים ממנו על פי גילו ורמת כיתתו.

תחומי הקושי

שפה וחשיבה – פיתוח מודעות לרכיבים השפתיים השונים:
פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, סמנטיקה ופרגמטיקה, יכולת שיום ושליפה.
הסקת מסקנות ואינטגרציה של מידע מילולי.

תפיסות:

  • חזותי - מרחבי – תפיסת השלם וחלקיו, יכולת הבחנה בפרטים, זיהוי כיווניות, התמצאות במחרב.
  • שמיעתי – היכולת לעיבוד מידע שמיעתי וזכירתו.

 

זיכרון – זיכרון קצר וארוך טווח, זיכרון עבודה,
היכולת להחזיק מידע בזיכרון תוך ביצוע מניפולציות.

קשיים סנסו-מוטוריים – קשיים במוטוריקה גסה ועדינה, רגישות יתר סנסורית.

פונקציות ניהוליות – תכנון, התארגנות, בקרה, שימוש יעיל באסטרטגית למידה.

תחום התנהגותי – קשב וריכוז, היפראקטיביות.
בנוסף, עלולות להופיע בעיות התנהגות
כתוצאה מהתמודדות עם הקושי: הפרעה בכיתה, הימנעות מלמידה ומוטיבציה נמוכה ללימודים.

תחום חברתי – קשיי הסתגלות, קושי בהבנת רמזים חברתיים, וקושי ביצירת קשר עם בני הגיל.
לעיתים תופעות אלו הן חלק ממאפייני לקות הלמידה,
ולעיתים הן גורם משני ללקות. למשל :קושי ביצירת קשרים עם בני הגיל בעקבות התנהגות אימפולסיבית שנובעת מהפרעת קשב וריכוז.

WhatsApp Image 2020-08-23 at 13.26.21

סוגי הלקויות – מהן?

דיסלקציה – קושי שפתי בקריאת מילים. הקושי נובע בדרך כלל מלקות ברכישת הקריאה, מודעות, עיבוד וזיכרון פונולוגי.

דיסגרפיה – קושי בכתיבת אותיות או בכתיבה בכלל. הקושי עשוי לנבוע מלקות בתפקוד הגרפי מוטורי, מתבטא בכתיבה איטית ומצומצמת.

דיסקלקוליה – קושי בחשיבה מתמטית.

הפרעת קשב וריכוז

לקות למידה לא מילולית (Non Verbal Learning Disability)